Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog - Deel 9 – Londen (2e band)

Alle delen:

1234-14-25-15-26-16-27-17-28-18-29-19-210a-110a-210b-110b-211a-111a-211b-111b-211c12-112-21314-114-2reg

XC1 Brief, 24 juli 1949, van A. J. M. Cnoops aan de Enquêtecommissie, p. 6-7 tEnq.,

965 [PDF]
GEHEIME DIENSTEN

pers. Anders dan met Celosse, Cnoops en Seyben het geval geweest was, had het BBO met de missie van Biallosterski en Steman niets te maken. Begin oktober' 43 had SOE namelijk al een geheime agent naar Het Parool gezonden, J. GrÜll, en deze was gedropt samen met een tweede SOE-agent, J. D. A. van Schelle, die een groot bedrag aan geld naar bezet gebied moest brengen. Somer had er zich ten sterkste tegen verzet dat SOE in Nederland bleef opereren terwijl er toch al voldoende aanwijzingen waren dat er iets mis was met de verbindingen van SOE, maar de Bruyne, toen nog in functie, had na een woedend gevecht weten door te zetten dat GrÜ1len van Schelle in opdracht van SOE en het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer uitgezonden werden. Op Grüns missie was aangedrongen en deze missie was ten dele ook voorbereid door een van de eerste redacteuren van Het Parool, mr. J. C. S. Warendorf, die in '43 als Engelandvaarder Londen bereikt had - Warendorf had die missie ook bedekt aangekondigd in brieven welke hij via Portugal aan een relatie in Amsterdam toegezonden had.'